Stimuleringsfonds

Het SBKR-stimuleringsfonds heeft tot taak de ontwikkeling van en de interesse voor kinderradiologie in Nederland te stimuleren. Het fonds verstrekt financiële ondersteuning aan arts-assistenten radiologie om welbepaalde cursussen of andere bijscholing gericht op kinderradiologie, te volgen.

Voorwaarden:

Procedure voor het aanvragen van stimuleringssubsidie:
Aanvragen worden schriftelijk - met ondertekening van de aanvrager - ingediend bij:

Stichting Bevordering Kinderradiologie (SBKR)
t.a.v. drs Anne MJB Smets, secretaris
p/a AMC - afdeling kinderradiologie
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

De aanvraag wordt uiterlijk 10 weken voor aanvang van de cursus of stage ingediend.
Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens aangeleverd:

Over de toekenning en de hoogte van de subsidie wordt besloten door het Stichtingsbestuur.

De regeling wordt periodiek geëvalueerd en op basis daarvan eventueel bijgesteld.

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Bevordering Kinderradiologie (SBKR), d.d. 2 juli 2007, te Utrecht.