SBKR Historie

 

Historie

Toen in 1993 Nederland als land en Utrecht als plaats werd aangewezen om het 32ste congres van de ESPR (European Society of Paediatric Radiology) te organiseren, is besloten de SBKR ( Stichting Bevordering KinderRadiologie) op te richten. De grondleggers waren Peter Kramer, Carel Lameer en Morteza Mearadji. Zij stelden zich tot doel allereerst het ESPR congres tot een succes te maken en vervolgens de kinderradiologie in Nederland op een hoger niveau te brengen.

Om dit te bereiken is in de loop der jaren een aantal activiteiten ontplooid. Zeven keer al werd een interactieve cursus kinderradiologie voor kinderartsen georganiseerd die telkens beoordeeld werd met een waarderingscijfer van minimaal 8.

Onder redactie van Gerda Lameer en Albert Martijn werd het "Werkboek Kinderradiologie voor Kinderartsen" uitgegeven.

Om de jonge generatie radiologen in de algemene en academische ziekenhuizen enthousiast te maken voor dit deelgebied van de radiologie, wordt er regelmatig een geldprijs uitgeloofd aan een jonge onderzoeker, die zich met wetenschappelijk onderzoek verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de kinderradiologie. Deze prijs geeft de jonge collega de gelegenheid een internationaal symposium of congres op het gebied van de kinderradiologie bij te wonen.

Helaas zijn in 2002 Carel Lameer en in 2009 Peter Kramer overleden. Peter was in 2007 teruggetreden als voorzitter van de SBKR en trad nog op als adviseur van de stichting.
Het bestuur van de stichting is samengesteld uit kinderradiologen en kinderartsen:

Albert Martijn voorzitter
Anne Smets secretaris
Gerda Lameer-Engel penningmeester
Morteza Mearadji lid
Annick Devos lid
Tjalling de Vries lid
Simon Robben lid

Met ± 3 miljoen kinderen en jongeren (< 18 jaar) in Nederland is de behoefte aan intensivering van kennis en kunde op het gebied van de kinderradiologie groot.
Door de intensieve behandeling van kinderen in het algemeen en pasgeborenen in het bijzonder neemt de betekenis van dit deelgebied van de radiologie sterk toe.